You are here

YA/EM Doktora Kolokyumları

Mesleğimizin başarısı açısından ülkemizdeki doktora programlarının iyileştirilmesi ve doktora öğrencilerinin sayısının arttırılması büyük bir önem taşımaktadır. Derneğimiz bu doğrultuda 2002 yılından beri Doktora Öğrencileri Kolokyum'ları düzenlemektedir. Her kolokyum bir Endüstri Mühendisliği bölümünün himayesinde organize edilmektedir. Bugüne kadar gerçekleşen kolokyumlar aşağıda listelenmiştir. Düzennleyici olmak isteyen bölümler YAD Yönetim Kurulu ile iletişime geçebilirler.

İstanbul - Kasım 2017 Sabancı Üniversitesi
İstanbul - Nisan 2016 Boğaziçi Üniversitesi
Ankara - Ekim 2014 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul - Kasım 2009 Bilkent Üniversitesi
İstanbul - Kasım 2007 Koç Üniversitesi
Gaziantep - Temmuz 2005 Çukurova Üniversitesi - Gaziantep Üniversitesi
Ankara - Kasım 2003 Koç Üniversitesi
Ankara - Kasım 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi